Sportovně střelecký klub Uničov

Tradici Posledního výstřelu nepřeruší ani koronavirus. Poslední výstřel 2020 se uskuteční ve středu 30. prosince. Vzhledem k omezujícím opatřením však bude jeho průběh jiný než v minulosti. Nepůjde o společenské setkání, nýbrž o bodovaný trénink. Jelikož v jeden okamžik může být na střelnici přítomný omezený počet účastníků, je bezpodmínečně nutná rezervace! (Zde odkaz na rezervační systém)

Aby pořadatelé předešli možným problémům, prosí střelce o striktní dodržení stanovených časů. Tedy aby se na střelnici dostavili přesně v tu chvíli, kterou si určili během přihlašování v rezervačním systému a aby areál opustili ještě před příchodem dalšího účastníka. Organizátoři rovněž upozorňují na nutnost nošení ochrany nosu a úst; ochranu lze během soutěžní střelby sejmout.

 

Poslední výstřel 2020 – bodovaný trénink

středa 30. prosince 2020
od 11.00 do 15.30 hodin

- střelnice bude rozdělena na dvě části
- v jeden okamžik mohou být v každé části střelnice přítomni pouze dva lidé (celkem vždy maximálně 3 střelci a 1 rozhodčí-správce střelnice)
- účast možná pouze po předchozí registraci v rezervačním systému
- střílí se 2 disciplíny: malorážová pistole a velkorážová pistole, vždy na 25 metrů do pistolového terče 50/20, v každé disciplíně 18 ran, z nichž se do výsledku započítá 15 nejlepších
- každý střelec má na soutěžní výkon celkem 20 minut; oba terče bude mít zavěšeny před zahájením soutěžní střelby, pořadí disciplín si určuje každý střelec sám
- vstup na střelnici bude možný v každou celou hodinu a v každou půl podle přihlášek v rezervačním systému; střelec má 5 minut na přípravu, 20 minut na soutěžní střelbu a dalších 5 minut na úschovu zbraní, před příchodem dalších soutěžících musí střelnici opustit
- pokud se střelec dostaví se zpožděním, může se soutěže zúčastnit, ale jeho čas bude zkrácen o dobu, po kterou se zpozdil; před příchodem dalšího soutěžícího musí střelnici opustit
- vstup na střelnici bude umožněn pouze s ochranou dýchacích cest, tuto ochranu si střelec může sejmout během soutěžního výkonu; všichni přítomní musí dodržovat bezpečné rozestupy
- manipulace se zbraní je možná pouze podle pokynů rozhodčího-správce střelnice
- výsledky jednotlivých disciplín s určením pořadí včetně celkového pořadí za obě disciplíny budou zveřejněny po ukončení bodovaného tréninku na webových stránkách klubu a jeho stránce na FB
- každý střelec svou přihláškou do bodovaného tréninku Poslední výstřel 2020 současně souhlasí se zveřejněním svého jména, dosaženého nástřelu v obou disciplínách a svého pořadí na webových stránkách klubu a na jeho stránce na FB

Memorial Miroslava Riegla propozice

Dne 18 - 19.07.2020 bude provoz střelnice zcela omezen. Dopadová plocha střeliště bude využita pro závody bikros. Budova nebude dotčena. Pan Linhart za bikros klub slíbil, že travnatou plochu uvedou do původního stavu.

Podkategorie