Sportovně střelecký klub Uničov

Dětský den

Členská schůze se uskuteční v pátek 28. dubna 2021 v 17:00 hodin na střelnici v Uničově.

Vážené kolegyně a kolegové.

Vzhledem k aktuální situaci vás chci upozorňit, že všichni kteří se schůze účastní, musí mít platný test, nebo ukončené očkování případně potvrzení o prodělaném covidu v posledních 90 dnech.
Kdo nebude mít něco z výše uvedeného, může si udělat test na místě. Testy budou k dispozici.
Dejte prosím vědět, kdo se schůze zůčastníte.
Zdraví vás Věra Poštulková.

 

Program členské schůze:

1)  Seznámení s Hospodářským výsledkem

2)   Dotace na rok 2021

3)   Provoz střelnice

4)   Plány akcí a závodů na rok 2021

5)   Rekapitulace brigádnických hodin za předchozí roky

6)   Diskuze - různé

Tradici Posledního výstřelu nepřeruší ani koronavirus. Poslední výstřel 2020 se uskuteční ve středu 30. prosince. Vzhledem k omezujícím opatřením však bude jeho průběh jiný než v minulosti. Nepůjde o společenské setkání, nýbrž o bodovaný trénink. Jelikož v jeden okamžik může být na střelnici přítomný omezený počet účastníků, je bezpodmínečně nutná rezervace! (Zde odkaz na rezervační systém)

Aby pořadatelé předešli možným problémům, prosí střelce o striktní dodržení stanovených časů. Tedy aby se na střelnici dostavili přesně v tu chvíli, kterou si určili během přihlašování v rezervačním systému a aby areál opustili ještě před příchodem dalšího účastníka. Organizátoři rovněž upozorňují na nutnost nošení ochrany nosu a úst; ochranu lze během soutěžní střelby sejmout.

 

Poslední výstřel 2020 – bodovaný trénink

středa 30. prosince 2020
od 11.00 do 15.30 hodin

- střelnice bude rozdělena na dvě části
- v jeden okamžik mohou být v každé části střelnice přítomni pouze dva lidé (celkem vždy maximálně 3 střelci a 1 rozhodčí-správce střelnice)
- účast možná pouze po předchozí registraci v rezervačním systému
- střílí se 2 disciplíny: malorážová pistole a velkorážová pistole, vždy na 25 metrů do pistolového terče 50/20, v každé disciplíně 18 ran, z nichž se do výsledku započítá 15 nejlepších
- každý střelec má na soutěžní výkon celkem 20 minut; oba terče bude mít zavěšeny před zahájením soutěžní střelby, pořadí disciplín si určuje každý střelec sám
- vstup na střelnici bude možný v každou celou hodinu a v každou půl podle přihlášek v rezervačním systému; střelec má 5 minut na přípravu, 20 minut na soutěžní střelbu a dalších 5 minut na úschovu zbraní, před příchodem dalších soutěžících musí střelnici opustit
- pokud se střelec dostaví se zpožděním, může se soutěže zúčastnit, ale jeho čas bude zkrácen o dobu, po kterou se zpozdil; před příchodem dalšího soutěžícího musí střelnici opustit
- vstup na střelnici bude umožněn pouze s ochranou dýchacích cest, tuto ochranu si střelec může sejmout během soutěžního výkonu; všichni přítomní musí dodržovat bezpečné rozestupy
- manipulace se zbraní je možná pouze podle pokynů rozhodčího-správce střelnice
- výsledky jednotlivých disciplín s určením pořadí včetně celkového pořadí za obě disciplíny budou zveřejněny po ukončení bodovaného tréninku na webových stránkách klubu a jeho stránce na FB
- každý střelec svou přihláškou do bodovaného tréninku Poslední výstřel 2020 současně souhlasí se zveřejněním svého jména, dosaženého nástřelu v obou disciplínách a svého pořadí na webových stránkách klubu a na jeho stránce na FB

Memorial Miroslava Riegla propozice

Podkategorie