Sportovně střelecký klub Uničov

Letní část závodu v mířené střelbě z dlouhé malorážky s optikou Uničovský sniper 2023 se uskuteční v sobotu 26. srpna od 9.00 hodin na střelnici SSK Uničov na Šibeníku. Dvoukolová soutěž (druhé kolo proběhne koncem podzimu) se neomezuje výhradně na členy našeho klubu a je otevřená všem držitelům zbrojních průkazů. Přihlašování do závodu probíhá prostřednictvím on-line formuláře.

 

Uničovský sniper – PROPOZICE
(aktualizováno k 2. srpnu 2023)

 • Pořadatelem soutěže Uničovský sniper je Střelecký klub Uničov, spolek. Místem konání soutěže je střelnice na Šibeníku v Uničově.
 • Soutěž Uničovský sniper má dvě části – jarní (či letní) a podzimní.
 • Po sečtení bodových zisků z obou částí získá soutěžící, který obdržel nejvyšší počet bodů, titul Uničovský sniper pro příslušný rok; první tři místa jsou odměněna poháry.
 • Každá část je také hodnocena samostatně a první tři místa jsou odměněna medailemi.
 • Střílí se několik disciplín, z nichž každá má svůj vlastní typ terče. Typy terčů jednotlivých disciplín se liší; soutěžící se s terči může seznámit před zahájením závodu (náhled terčů je součástí propozic vydávaných ke každé části soutěže). Terče mohou, ale nemusí být v jednotlivých částech soutěže rozdílné.
 • Na každou část soutěže (jarní i podzimní) je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře. Přihlašovat se do soutěže na místě v den jejího konání není možné!
 • Na soutěži se platí startovné 200 Kč za každou část (jarní/podzimní).
 • Není nutné, aby každý soutěžící měl vlastní zbraň. Ovšem soutěžící bez vlastní zbraně musí být předem dohodnut s jiným soutěžícím – vlastníkem zbraně – na jejím zapůjčení. Tuto skutečnost a jméno soutěžícího, od kterého si zbraň půjčí, uvede v přihlášce.
 • Soutěžící na palebné pozice nastupují v pořadí podle startovní listiny vydané pořadatelem. Se startovní listinou se mohou seznámit před zahájením soutěže.
 • Soutěžící, který na palebnou pozici nenastoupí podle startovní listiny, je v dané disciplíně hodnocen počtem bodů 0 (nula).
 • Před zahájením soutěže bude provedena kontrola průkazů zbraní.
 • Každý soutěžící je povinen manipulovat se zbraní bezpečně a dbát pokynů řídícího střeleb (správce střelnice). V případě, že soutěžící poruší pravidla bezpečné manipulace se zbraní, je řídící střeleb (správce střelnice) oprávněn takového soutěžícího vykázat ze střelnice; v takovém případě se startovné nevrací.
 • Každý soutěžící je povinen řídit se všemi ustanoveními právního řádu České republiky, především pak ustanoveními zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění.