Sportovně střelecký klub Uničov

!!! Bezpečnost na střelnici !!!

1.    Pokud se do objektu střeleckého klubu přinese pistole nebo revolver a vyjme se ze svého obalu, je třeba před další manipulací se zbraní vyjmout zásobník, otevřít závěr a zkontrolovat, zda v nábojové komoře není nabit náboj. U revolveru se vyklopí nábojový válec.

2.    V zásadě platí, že je nutné kontrolovat stav nabití u každé zbraně, kterou střelec vyjme ze svého kufříku, ještě předtím, než ji předá někomu dalšímu nebo přenese na střelecké stanoviště.

3.    Zbraně a střelivo se zásadně ukládají odděleně.

4.    Bez svolení vlastníka nesmíte brát do rukou žádnou zbraň.

5.    I při suché střelbě platí, že se nemíří na osoby.

6.    Pistole nebo zásobník se nabíjejí až na palebné čáře a to až poté, co je vydán povel „NABÍJET“.

7.    ZBRANÍ NIKDY NEUKAZUJEME NA ČLOVĚKA!!!

8.    Pokud se v prostoru mezi terči a palebnou čárou pohybuje nějaká osoba, zůstávají zbraně a zásobníky ležet na stolku bez jakékoli manipulace.

9.    Při jakékoli manipulaci se zbraní je ústí hlavně zbraně vždy namířeno do směru lapače střel.

10.    Zbraň se nabíjí výhradně na povel rozhodčího střeliště.

11.    Nabitá zbraň se nesmí dát z ruky.

12.    Zbraň vybijte ihned, jakmile jste k tomu vyzváni, nebo v případě, že:
                        a.    dojde k nějaké mimořádné situaci, požáru...
                        b.    musíte z jakéhokoli důvodu opustit stanoviště
                        c.    dojde k závadě na vaší zbrani

13.    Do prostoru mezi palebnou čáru a terče nesmí nikdo vstoupit dříve, než jsou všechny zásobníky vyjmuty ze zbraní a závěry otevřeny. Předložte zbraň ke kontrole vybití dozorčímu palebné čáry.

14.    Když si po ukončení střelby odnášíte zbraň s sebou, před uložením do kufříku si ještě jednou důkladně zkontrolujte.

 V celém areálu střelnice je přísný zákaz kouření!!!