Sportovně střelecký klub Uničov

Na uničovské střelnici v lesoparku Šibeník proběhne v sobotu 12. listopadu druhé kolo soutěže Uničovský sniper. Pro účast klání je potřeba se předem registrovat prostřednictvím on-line formuláře! Elektronické přihlášky se přijímají do pátku 11. listopadu 12.00 hodin, účastnický poplatek 200 korun se vybírá na místě před zahájením soutěže. Střelnice bude v sobotu otevřena od 9.00 hodin, samotný závod začíná v 9.45 hodin.

Terče budou tentokrát umístěny ve vzdálenostech 25, 50 a 100 metrů. Začíná se studenou ranou na 50 metrů, poté bude možné udělat si nástřel. Vzdálenosti na 25 a 100 metrů budou bez nástřelu. Jednou z disciplín na 50 metrů bude položka „on the side“, tedy střelba ze zbraně položené na pravý nebo levý bok podle volby střelce; pořadatelé doporučují účastníkům tuto položku předem vyzkoušet a natrénovat.

Výsledky budou vyhlašovány samostatně za tento závod – zúčastnit se mohu i střelci, kteří se nezapojili do jarní části –, a současně bude stanoveno celkové pořadí střelců účastnících se jarní i podzimní části závodu. To znamená, že v sobotu 12. listopadu bude znám první držitel titulu Uničovský sniper.

 

On-line přihláška k účasti v podzimní části soutěže Uničovský sniper

 

Uničovský sniper – obecné propozice

(aktualizováno k 24. říjnu 2022)

 • Pořadatelem soutěže „Uničovský sniper“ je Střelecký klub Uničov, spolek. Místem konání soutěže je střelnice na Šibeníku v Uničově.
 • Soutěž „Uničovský sniper“ má dvě části – jarní a podzimní.
 • Po sečtení bodových zisků z obou částí (jarní i podzimní) získá soutěžící, který obdržel nejvyšší počet bodů, titul „Uničovský sniper“ pro příslušný rok; první tři místa jsou odměněna poháry.
 • Každá část je také hodnocena samostatně a první tři místa jsou odměněna medailemi.
 • Střílí se několik disciplín, z nichž každá má svůj vlastní typ terče. Typy terčů jednotlivých disciplín se liší; soutěžící se s terči může seznámit před zahájením závodu (náhled terčů je součástí propozic vydávaných ke každé části soutěže). Terče mohou, ale nemusí být v jednotlivých částech soutěže rozdílné.
 • Na každou část soutěže (jarní i podzimní) je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře. Přihlašovat se do soutěže na místě v den jejího konání není možné!
 • Na soutěži se platí startovné 200 Kč za každou část (jarní/podzimní).
 • Není nutné, aby každý soutěžící měl vlastní zbraň. Ovšem soutěžící bez vlastní zbraně musí být předem dohodnut s jiným soutěžícím – vlastníkem zbraně – na jejím zapůjčení. Tuto skutečnost a jméno soutěžícího, od kterého si zbraň půjčí, uvede v přihlášce.
 • Soutěžící na palebné pozice nastupují v pořadí podle startovní listiny vydané pořadatelem. Se startovní listinou se mohou seznámit před zahájením soutěže.
 • Soutěžící, který na palebnou pozici nenastoupí podle startovní listiny, je v dané disciplíně hodnocen počtem bodů 0 (nula).
 • Před zahájením soutěže bude provedena kontrola průkazů zbraní.
 • Každý soutěžící je povinen manipulovat se zbraní bezpečně a dbát pokynů řídícího střeleb (správce střelnice). V případě, že soutěžící poruší pravidla bezpečné manipulace se zbraní, je řídící střeleb (správce střelnice) oprávněn takového soutěžícího vykázat ze střelnice; v takovém případě se startovné nevrací.
 • Každý soutěžící je povinen řídit se všemi ustanoveními právního řádu České republiky, především pak ustanoveními zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění.