Sportovně střelecký klub Uničov

Sniper

 

 

Uničovský sniper

 

 • Soutěž „Uničovský sniper“ má dvě části – jarní a podzimní.
 • Po sečtení bodových zisků z obou částí (jarní i podzimní) získá soutěžící, který obdržel nejvyšší počet bodů, titul „Uničovský sniper“ pro příslušný rok. První tři místa jsou odměněna poháry.
 • Každá část je také hodnocena samostatně a první tři místa jsou odměněna medailemi.
 • Střílí se několik disciplín, z nichž každá má svůj vlastní typ terče. Typy terčů jednotlivých disciplín se liší. Soutěžící se s terči může seznámit před zahájením závodu (náhled terčů je součástí propozic vydávaných ke každé části soutěže). Terče mohou, ale nemusí být v jednotlivých částech soutěže rozdílné.
 • Na každou část soutěže (jarní i podzimní) je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře. Přihlašovat se do soutěže na místě v den jejího konání není možné!
 • Na soutěži se platí startovné 100 Kč za každou část (jarní/podzimní).
 • Není nutné, aby každý soutěžící měl vlastní zbraň. Ovšem soutěžící bez vlastní zbraně musí být předem dohodnut s jiným soutěžícím – vlastníkem zbraně – na jejím zapůjčení. Tuto skutečnost a jméno soutěžícího, od kterého si zbraň půjčí, uvede v přihlášce.
 • Soutěžící na palebné pozice nastupují v pořadí podle startovní listiny vydané pořadatelem. Se startovní listinou se mohou seznámit před zahájením soutěže.
 • Soutěžící, který na palebnou pozici nenastoupí podle startovní listiny, je v dané disciplíně hodnocen počtem bodů 0 (nula).
 • Před zahájením soutěže bude provedena kontrola průkazů zbraní.
 • Každý soutěžící je povinen manipulovat se zbraní bezpečně a dbát pokynů řídícího střeleb (správce střelnice). V případě, že soutěžící poruší pravidla bezpečné manipulace se zbraní, je správce střelnice oprávněn takového soutěžícího vykázat ze střelnice. V takovém případě se startovné nevrací.
 • Každý soutěžící je povinen řídit se všemi ustanoveními právního řádu České republiky, především pak ustanoveními zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění.

 

 

Pořadí Jméno Celkem bodů Studená rána Rukojmí Bench Kolečka Zápalky Rukojmí 5 f. Překrytý B.J. Kostky Kl. Dř.
1 Jiří Štork 595 30 72 90 66 40 46 35 100 75 41
2 David Mádr 528 30 40 89 54 35 33 40 100 65 42
5 Tomáš Bartoněk 482 25 32 86 57 15 37 50 100 35 45
8 Josef Stacho 405 20 15 74 0 25 48 25 100 55 43
9 Martin Bureš 355  10 25 69 0 15 44 25 100 45 22
6 Michal Fričer 447  40 52 81 10 30 28 45 100 20 41
3 Václav Skrejval 509  30 58 86 50 35 38 35 100 30 47
7 Michal Drásal 443  40 28 84 10 25 39 50 100 25 42
4 Jindřich Snášel 487  20 81 84 24 35 40 20 100 40 43
10 Roman Doubrava 302  20 22 64 0 20 26 15 70 35 30